Autonoom

In Nederland ontstaat een steeds grotere groep idealistische doeners; mensen die zelf initiatieven starten om de wereld beter te maken.
Wat willen deze nieuwe idealisten met hun initiatieven bereiken?
Wat denken ze dat de invloed van hun werk kan zijn op de bredere samenleving en het nationale beleid?
Willen ze vooral een inspirerend voorbeeld zijn, of zijn hun ambities groter?
Zijn ze daarvoor bereid aan de onderhandelingstafel te zitten en compromissen te sluiten?
In deze serie portretten vertellen nieuwe idealisten uit alle hoeken van de samenleving wat hen drijft, wat ze hopen te bereiken en hoe zij denken invloed te kunnen hebben op de bredere samenleving.